Höstfibblans Samfällighet

Nyheter

Årsmöte

Nu så är det dags för årsmöte.

Plats: Backluraskolans matsal

Tid:  19.00  Måndag 31/3

Förutom det vanliga står följande på agendan:

Vi behöver en ny kassör, vi ser gärna att du som känner dig manad kontaktar valberedningen.

Vi skall gå igenom ekonomin för sophanteringen och bestämma hur mycket som skall amorteras mm.

En genomgång av TV/internet så här långt.

Vi ser fram emot att se så många som möjligt på plats för att uttrycka era åsikter och viljor.

Fika utlovas till alla som kommer.

Sophantering

Som vi alla vet har det pågått ett jobb med att hitta en framtida lösning på sophanteringen i vårt område. Bakgrunden är att renhållningsverket inte vill och i framtiden inte får köra in med stora sopbilar i bostadsområden och det är ju egentligen bra för oss alla.

Samtliga föreningar/samfälligheter/husägare har betts se om sophanteringen och i senaste utskicket från kommunen så talas det om ett stopp i slutet på 2009 på nuvarande sophantering.

Avgifterna för säckbaserad och tunnbaserad hämtning höjdes vid årsskiftet och kommunen säger att de kan tänka sig höja den ännu mer framöver bara för att tvinga fram förändringar.

Styrelsen har tillsammans med kringliggande föreningar fått en riktigt bra offert från ett av företagen. De andra  föreningarna längst ned på golfsidan av Svärdsliljevägen och Backlöksvägen har redan godkänt offerten och behållarna är på väg att installeras.

Somliga kommuner i landet har gett ett stöd till installationen vilket inte Stockholm gör, dock så hålls taxan på hämtningen nere tillskillnad från andra kommuner där de får betala samma taxa som normalt  vilket gör att bidraget snabbt äts upp av den högre avfallstaxan.

Vi ser det som att styrelsen har mandat att besluta om en framtida lösning utan att kalla till extra årsmöte så länge som vi tar alla alternativ i beaktning och utan att styrelsen tjänar något extra på det.

Dock är det så att vi behöver ha fullmakter från samtliga.

Några synpunkter som inkommit under året är.

Gröna sopbehållare vid varje hus:

Dessa skall dras till hämtplatsen innan sophämtning sker. 8 stycken behållare tar lika stor plats som 1 parkeringsruta. På våra stora gator innebär det 3 parkeringsplatser som måste vara tomma vid varje tömningstillfälle och inhägnade. Dessutom skall behållarna köras fram och tillbaka av varje husägare vilket kan leda till att sopbehållare står kvar. De kan dessutom bli vandaliserade och omkullvälta och då tar inte kommunen hand om soporna. Från både styrelsens och kommunens sida är detta inte ett framtida fungerande alternativ. En sådan lösning kräver dessutom byggnadslov då det är mer än 3 st behållare som står tillsammans.

Leverantör

Företaget som vi gått vidare med heter PWSAB.

Ni hittar mer info under: http://pwsab.se/pwsnordic/products.asp?category_id=30

Sammanfattning:

Till sist så vill vi säga att styrelsen ser detta som den absolut bästa lösningen och tillsammans med den offert vi fått det mest prisvärda alternativet.

Kabel-TV

Kabel TV-gruppen har fått in en offert på uppgradering till Fiber och jobbar på med eventuella andra lösningar.

HemNyheterFöreningenKontakta ossNyttiga länkar